" Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek" (Máté 25:40)

A keresztény világban e szavak nem csupán egy ideált fogalmaznak meg, hanem ösztönöznek a másik észrevételére, s a lehetőségeinkhez mérten a segítségnyújtásra, mert benne is ott van a mindeneket teremtő, s Ő is akárcsak én egyazon Örök Létezőnek vagyunk képmásai, s gyermekei.

Amikor egymást szolgáljuk, valójában Őt köszönjük a másikban, akin segítünk, mert mindannyian tudunk adni s képesek vagyunk ez által a világot egy kicsit jobbá tenni. 

A Magyar Katolikus Karitász berettyóújfalui  szent Angéla Csoportja nevében hálás köszönetemet fejezzem ki Önnek, aki által lehetségessé vált, hogy a húsvéti ünnepekre közzel hatvan családnak sikerült tartós élelmiszer csomagot eljuttatnunk, melyet a Római Katolikus Templomban és a Herpály Abc-ben kaptak a karitász csoport tagjai az adakozóktól. Továbbá nyolcvan személynek tudtunk segíteni a ruhaosztási akciónkban, melyet az év folyamán felajánlott használt ruha adományoknak köszönhetően tudtunk megszervezni.

Az év folyamán szeretettel fogadjuk minden kedves adakozó felajánlását a Római Katolikus plébánián s köszönetünket fejezzük ki a rászorulók nevében.

 

" Egy csöppnyi törődés egész áramlatot indíthat el, amely egyszer majd visszatér hozzánk!"

 

Rákóczi Jenő

plébániai kormányzó

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap