Energiatakarékossági intézkedésekről döntöttek

Energiatakarékossági intézkedések a városban, az önkormányzat első félévi gazdálkodása, közbeszerzési eljárások és pályázati eljárás eredménye. Többek között ezekről döntöttek a képviselő-testület szeptember 29-i ülésén.

 

Két önkormányzati ingatlan bérleti hasznosítására írt ki pályázatot még korábban a képviselő-testület, a Tardy utcai volt zeneiskola és a jelenlegi református óvoda épületére. Érvényes pályázat utóbbi esetében érkezett, melyet a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nyújtott be. Az épületet gyógypedagógiai iskola kialakítása céljára kívánja hasznosítani. Radványi Csaba a Református EGYMI tagintézmény vezetője az ülésen elmondta, a gyógypedagógiai iskolába olyan gyermekek járhatnak, akik a szakértői bizottság véleménye alapján külön neveléssel teljesíthetik a tankötelezettséget. Fenntartásukban a városban már működik gyógypedagógiai óvoda, mely hiánypótló köznevelési intézmény, és a szülői vélemények alapján igény lenne egy iskolára is. Elhangzott, az épületben egy kétosztályos gyógypedagógiai iskolát tudnának kialakítani. A képviselő-testület támogatta a pályázatot, és ötéves időtartamra bérleti szerződést köt az intézménnyel. Az ülésen elhangzott, már a 2023-as tanév kezdetére elindítanák az iskolát.

Több energiatakarékossági intézkedést is bevezet az önkormányzat az emelkedő rezsi árak okán. Az erről szóló előterjesztést hosszasan tárgyalták a képviselők. Muraközi István elmondta, mind a villamos áram, mind a földgáz és előreláthatóan a nem lakossági távhő ára is olyan mértékben emelkedik, hogy mindenképpen szükséges egy első lépésben a fűtési szezonra vonatkozó energiatakarékossági intézkedési terv végrehajtása. Hozzátette, fontos leszögezni, hogy az önkormányzat semmilyen mértékben sem előidézője annak a helyzetnek, hogy ezek a lépések szükségessé váltak, hanem kizárólag elszenvedője. Az energiaárak emelkedése városunknak 2022-ben 50 millió Ft-os, 2023-ra vonatkozólag közel 500 millió Ft-os többletkiadást eredményez. A polgármester kiemelte, elsődleges cél az önkormányzati dolgozók megtartása, valamint a törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatok biztosítása. Elhangzott, a földgáz közel hatszorosára, a villamos energia közel hétszeresére emelkedik. Hosszasan tárgyaltak az önkormányzat kezelésében lévő közutak melletti közvilágítás esetleges időszakos szüneteltetéséről is, amely az egyik legnagyobb kiadási tétel a városban. Ezzel kapcsolatban több képviselő az ezzel járó közbiztonsági problémákra hívta fel a figyelmet. Jelezték, minden intézkedést alaposan át kell gondolni, de szem előtt kell tartani a takarékossági célokat is. Az energiatakarékossági intézkedések többek között érintik a közintézmények, a hivatal és a sportcsarnok belső hőmérsékletét. A Berettyó Kulturális Központ több épülete, szolgáltatásai részlegesen, csökkentett időtartamban lesznek látogathatók, a tényleges fűtési időszak végéig pedig zárva tartanak. Az esti díszkivilágítások kikapcsolásra kerülnek, az idei évben karácsonyi díszkivilágítás sem lesz. A képviselők tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el a határozati javaslatot.

Az önkormányzat idei első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló is szerepelt az előterjesztések között. Dézsi Ferencné irodavezető hangsúlyozta, az első félévi költségvetés kiegyensúlyozott volt. A bevételek 64 százalékban, a kiadások 41 százalékban teljesültek. Ennek oka a felhalmozási tételek, melyek az önkormányzat fejlesztéseit érintik, a támogatások megérkeztek, a kifizetések viszont később valósulnak meg.

Három közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatban is döntés született az ülésen. A júliusban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás esetében – amely a Morotva utca külterületi szakaszát és a Monostor utcát érintő aszfaltburkolattal történő felújítását tartalmazta – két nyertest hirdettek. A Morotva utca felújítási munkálatait a Berettyó Útép Kft. végezheti, a Monostor utca esetében pedig a KORONA-HUMAN Kft. lett a nyertes kivitelező. A képviselők tíz igen szavazat és egy fő tartózkodás mellett fogadták el az eredményt.

A jelenleg is zajló fürdőfejlesztéshez kapcsolódó ROHU pályázati rendszerben történő egészségügyi eszközök beszerzése ugyancsak közbeszerzési eljárás keretében történik. A négy részajánlatból kettő esetében hirdettek eredményt, az AVA-MED Hungary Kft. és az ARTMED Kórháztechnikai Kft. a nyertes ajánlattevő.

Az önkormányzat földgáz beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárására mindössze egy ajánlat érkezett, az MVM Next Energiakersekedelmi Zrt. részéről. A köbméterenkénti ár nettó 1080 Ft az ajánlat szerint, mely október elsejétől 12 hónapra érvényes. Ez a korábbi ár hatszorosa.

A jövő évben is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  Az idei évhez hasonlóan hétmillió forintot biztosít a város erre a célra. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. november 3-a.

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű vagyonnak a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. A program soron következő lépése, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű, és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra ruházza. Az erről szóló határozati javaslatot elfogadták a képviselők.

 

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap