Döntések az áprilisi képviselő-testületi ülésen

Az önkormányzati tulajdonú Kft-k beszámolói, alapítványok, egyesületek támogatása, ingatlan vásárlás és pályázatok benyújtása. Többek között ezek voltak napirenden az április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen.

Muraközi István elsőként a Kálvin téri világháborús emlékmű, valamint az országzászló helyreállítási munkálatairól szólt. Mint elhangzott, a tisztítás és a törött táblák javítása mellett egy új felvonó szerkezettel ellátott zászlórúd is készül. Mindkét köztéri jelkép a város napjáig készül el.

A Herpály-Team Kft. elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán Bondár Sándor úgy fogalmazott, stabil pénzügyi keretek között eredménnyel zárták a 2016-os évet. Az ügyvezető a pozitív eredmény mellett – melyet az idei évre is terveznek – a szisztematikus határellenőrzési rendszer miatt esetlegesen csökkenő vendégszámra hívta fel a figyelmet. Arról is beszámolt, hogy 2017-ben 15%-os béremelést kaptak a dolgozóik. Muraközi István szerint az önkormányzati tulajdonú a lakosok számára szolgáltatást végző cégek esetében a legfontosabb a biztonságos működés. A piac és a termálliget fejlesztésével pedig - hangsúlyozta a polgármester - még egyenletesebb gazdasági eredményt lehet elérni.  Szántai László is reményét fejezte ki, hogy a jövőben megvalósuló fejlesztés eredményeként a termálliget jelenlegi veszteséges működése is elindulhat pozitív irányba. A határátkelés szigorítása a képviselő véleménye szerint is jelentős probléma lehet a város életében.

A BERÉPO Nonprofit Kft. elmúlt évről szóló beszámolója is napirenden volt. Az ülésen Karalyos Krisztina ügyvezető azt mondta, évről-évre azon dolgoznak, hogy a szociális szolgáltatásokat eredményesen tudják működtetni. Bár – tette hozzá – ma nagyon nehéz szociális intézmény fenntartójának lenni. Az intézményekben zajló magas szakmai munkát az ellenőrző szakhatóságok folyamatosan kiemelik, mely a dolgozók munkájának köszönhető. A polgármester ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a BERÉPO Nonprofit Kft. évek óta önkormányzati kiegészítés nélkül tudja ellátni feladatát. A képviselők mindkét Kft. beszámolóját elfogadták.

A Közintézmények Szoláltató Irodája a polgármesteri hivatal első emeletére költözik, ezért volt szükség az alapító okirat módosítására, melyet támogattak a jelenlévők. Természettudományos élménypedagógiai programok, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítése valósulhat meg annak a pályázatnak a keretein belül, melyben konzorciumi partnerként venne részt a Berettyó Kulturális Központ. Az infrastruktúra és eszközbeszerzést is támogató projekt egyik helyszíne lenne a Wesselényi u. 1. szám alatti volt Kasza iskola épülete. A pályázat – melynek benyújtását támogatták a képviselők - a Berettyóújfalui Tankerületi Központ koordinálásával, a Debreceni Egyetem partnerségével zajlana.

A kóbor ebek befogását az elmúlt 10 hónapban végző Kádár Vitéz Városvédő,- Fejlesztő és Kulturális Egyesület tevékenységéről is olvashattak beszámolót a képviselők. Ebből kiderült, az egyesület a kóbor ebek befogása mellett egyéb állatvédelmi tevékenységet is ellát és önkéntesek bevonásával a befogott állatok ideiglenes gondozását is végzik. Az elfogadott határozat szerint az egyesület 2019 november végéig újabb megbízást is kapott az önkormányzattól.

Hosszasan tárgyaltak a képviselők a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére irányuló javaslat véleményezéséről szóló napirend folytán. A fenntartó és működtető Berettyóújfalui Tankerületi Központ kereste meg az épület tulajdonosát - az önkormányzatot - egy pályázaton való részvétel okán szükségessé vált átszervezés kapcsán. A polgármester elmondta, az intézményi átszervezéssel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintézményeként működő Bihari Alapfokú Művészeti Iskola (zeneiskola) a József Attila Általános Iskolához kerülne. Ennek oka, hogy az „Iskola 2020” fejlesztési programban csak a József Attila Általános Iskola tud pályázatot benyújtani, egy a kiírásban szereplő kritérium miatt, mely szerint a tanulók létszáma a demográfiai folyamatoktól nagyobb mértékben nem csökkenhetett az elmúlt időszakban. A pályázatban megjelölhető zeneiskola épülete – mely évek óta felújításra szorul – ezért válna a József Attila Általános Iskola tagintézményévé. A polgármester azt is elmondta, hogy mindkét intézmény dolgozói és tantestülete elfogadták és támogatták az átszervezést, szem előtt tartva a zeneiskola érdekeit. Muraközi István úgy fogalmazott, a kialakult helyzet érzékenysége miatt azt a módosított határozati javaslatot teszi, hogy a képviselő-testület ne véleményezze a javaslatot. Hozzátette, a fenntartó ennek hiányában is meg fogja hozni döntését. Szántai László vitatkozott ezzel az állásponttal. Meglátása szerint ez egy elvi döntés, mely hiányában az önkormányzat egy kontroll lehetőségről mond le. A képviselő szerint a korábbi támogatásról szóló határozatról kellene szavazni. Muraközi István felhívta a figyelmet arra, hogy a módosítás szerint azon jogával élne a képviselő-testület, hogy nem kívánja véleményezni a javaslatot. Ez ugyanakkor –mint mondta – egyfajta véleménynyilvánítás a döntéshozók irányába is. Nagy Sándor képviselő is úgy vélte, hogy alkosson véleményt a testület. Elmondta, ha erről lemondanak, akkor kiüresedik az önkormányzati funkció és elveszíti a városhoz való kötődését. Szabó Katalin kérte a képviselőket, hogy más szemszögből is tekintsenek döntésükre, hiszen egy esetleges támogatói határozat a II. Rákóczi Ferenc Iskolával szemben lenne elfordulás. Hagymási Gyula is hozzászólt a vitához: abból a szempontból szimbolikus a véleménynyilvánítás, hogy az a fenntartót nem kötelezi semmire – mondta a képviselő. Hangsúlyozta: bármilyen döntés születik a folyamat nem áll meg. Ezért sem érdemes a városban egy olyan ügyben megosztottságot mutatni amire nincs ráhatása a testületnek –tette hozzá. Nagy Istvánné képviselő – mint a Rákóczi iskola egyik alkalmazottja és a folyamat résztvevője – úgy fogalmazott, számára az a megnyugtatóbb, ha semmilyen véleményt nem nyilvánít a testület. Muraközi István azzal zárta a vitát – nem visszavonva módosít javaslatát - hogy mivel a döntésnek jogi relevanciája nincs, úgy véli, ezzel tudják a legkevesebb vitát generálni a tantestületek esetében és a pályázat benyújtását sem akadályozzák. A képviselők végül mindkét módosított előterjesztést hét igen és három nem szavazattal elfogadták.

Pályázatok benyújtásáról is döntések születtek. Ezek egyike az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozott, míg egy másik programban a Gyermekkert Tagóvoda főzőkonyhája újulna meg 47 millió forint összköltséggel. Ugyancsak pályázati forrásból készülhet el a Csokonai, illetve az Ady Endre utca felújítása. Az előző testületi ülésen a tervek előkészítésében döntött a képviselő-testület, azóta pedig az is kiderült, hogy csak szilárd útburkolattal rendelkező parkoló kialakítását támogatja a kiírás. Ezért mindkét útszakasz burkolat javítása megtörténhet. Gál László felvetésére szóba került, hogy később a parkolókat saját erőből, a start programban gyártott térkövekből lehetne elkészíteni.

Inkubátorház létrehozására is pályázik a város 213 millió forint értékben. Nyertesség esetén a József Attila utcán megépülő intézményben maximum 3 éve bejegyzett helyi vállalkozások, induló cégek kaphatnak helyet, maximum 3 évre.

Támogatásokról is határoztak. A székelylengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány a névadója családi sírkertjének helyreállítási munkáihoz, míg a Berettyóújfalui Református Egyházközség Kálvin János emléktáblája felállításához kért segítséget. Előbbi esetben 300, utóbbiban 100 ezer Ft támogatást nyújt a város.

A Bajcsy-Zs. utcán, a kultúrház mellett lévő telek visszavásárlásáról is határoztak. Mint elhangzott, a jelenlegi tulajdonos 12,4 millió Ft értékű eladási ajánlata kedvező, hiszen azt korábban kb. 70 millió forintért adta el az önkormányzat és egy most készült értékbecslés szerint is 30 millió Ft a forgalmi értéke.

A képviselők zárt ülésen ítélték oda a városi kitüntetéseket. Ehhez kapcsolódóan módosították az erről szóló rendeletet is. Ebben az évben a Báthory Gábor-díj és a Csorba György-díj két, míg a Fehér Istvánné-díj kitüntetés három fő részére adományozható.

 

 

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap