Digitális oktatás az iskolákban

A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetben az iskolák bezárását rendelték el, így a diákok digitális távoktatásban folytatják a tanév munkáját. Az intézmények távoktatásra való átállását a diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt szokniuk kellett, és a kezdeti nehézségeket közös összefogással tudták leküzdeni.

Az intézmények vezetőit kértük arra, hogy a hírlap olvasóinak írjanak mindennapjaikról, és arról, hogy a berettyóújfalui iskolák hogyan tudnak helytállni a jelenlegi helyzetben.

 

József Attila Általános Iskola és AMI

 

Pedagógusaink az online oktatásra való átállással egyik napról a másikra olyan feladattal találták szemben magukat, amellyel azelőtt soha. Most hirtelen kell kitalálni, megvalósítani, ellenőrizni és folyamatosan fejleszteni ezeket az új tanítási módszereket.

Ez nem könnyű, nagyon sokat készülnek, hogy napról napra megkönnyítsék az otthoni, a tanár közvetlen segítsége nélküli tanulást. Ugyanakkor elmondható, hogy soha nem volt még ennyire fontos a diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködése. Hálásan köszönjük a szülők partnerségét, a munkánkat elismerő visszajelzéseket. A diákok digitális tanulásának sikere jelentős mértékben ezen a csapatmunkán múlik, hiszen a pici gyerekkel együtt kell tanulni, a nagyobbnak a sarkában kell lenni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tanév végére ebben a formában is értékelnünk/osztályoznunk kell a tanulást. Pedagógusaink és az iskola vezetése igyekszik mindenben, mindenkor segíteni a diákoknak és a szülőknek. Munkaidőben bátran kereshetik az iskolát kérdéseikkel telefonon vagy online módon!

A digitális tanítás-tanulás mindenki számára – még azoknak is, akik jártasak az okos eszközök használatában – komoly pluszfeladatot jelent. Iskolánkban ez az újszerű oktatás sokféle módszerrel történik. Egyes tanórák élő, videós jelenléttel zajlanak, hiszen vannak olyan tantárgyak, ahol nagy szükség van a megértéshez a tanári magyarázatra. Ezen kívül az ismeretátadás sokféle más internetes módszer segítségével valósul meg. Olyan feladatokat kapnak a tanulóink, amelyek a tananyag megértését, illetve gyakorlati hasznosítását szolgálják. A tankönyvek mellett előtérbe kerül most az interneten megtalálható feladatbankok, oktatási felületek használata. Ez a jövőre nézve azt a hasznot hozza, hogy diákjaink az okostelefont és a számítógépet megtanulják nemcsak az egymással való kapcsolattartásra és a játékra használni.

Most is igyekszünk figyelembe venni az eltérő egyéni képességeket, gondolunk a differenciálásra, küldünk feladatokat a felzárkóztatásra szoruló, de a tehetséggondozást igénylő diákjainknak is.

Ahogy a pedagógusnak sincs több szabadideje amiatt, hogy digitális oktatásra álltunk át, ugyanígy a tanulónak sincs! Tekintettel vagyunk arra, hogy a szülők ideje és munkabírása véges. A nevelőtestület támogatja egymást, megosztjuk egymással ötleteinket, tapasztalatainkat! Meglepő, de egyre több diák és pedagógus jelzi, hogy már nagyon hiányzik számukra az iskola. Gondoljuk, ezzel a szülők is így vannak.

Ezúton szeretnénk szívből gratulálni minden pedagógusnak Berettyóújfaluban és az ország minden pontján ahhoz az emberfeletti munkához, amelyet az elmúlt napokban a digitális oktatásra való átállás érdekében tettek.

 

Kedves Diákok, kedves Szülők, kedves Pedagógusok! Vigyázzanak magukra!

Kurtán Mónika

intézményvezető

 

Széchenyi István Tagiskola

 

Néhány napja új kihívással kell szembenéznie pedagógusnak, szülőnek, diáknak egyaránt. Egyik napról a másikra vált szükségessé a digitális távoktatásra való átállás, mely komoly próbatételt jelent, és többletfeladatot ró mindenkire.

Némi kezdeti bizonytalanság után a pedagógusok hamar alkalmazkodtak a rendkívüli helyzethez. Lelkiismeretesen folytatják munkájukat, támogatják tanítványaik önálló tanulását. Elsődleges információforrás a szülők, a diákok részére a Kréta felületén olvasható üzenetek illetve házi feladatok megadása. Mindemellett más információs csatornán is tartják a napi kapcsolatot a tanulókkal és a szülőkkel, illetve hozzáférhetővé teszik a megtanulandó és elvégzendő feladatokat, így például a Google Classroomon, továbbá zárt facebook csoportokon. A visszaküldött feladatokat a pedagógusok folyamatosan ellenőrzik, értékelik, a nehezen érthető tananyaghoz instrukciókat adnak.

A tanulók rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, melyek segítségével gyakorolhatják az új tanulási formát.

A legkisebbek oktatása – különösen az 1-2. osztályosok - a legnehezebb, problémát jelent számukra a digitális eszközök használata, a szövegek feldolgozása.  A szülő segítsége elengedhetetlen számukra, aki gyermekével együtt ismerkedik a különböző on-line felületek kezelésével.

A visszajelzésekből kitűnik, hogy hiányzik a gyerekeknek az iskolai környezet, a közvetlen tanítói, tanári segítség. A váratlan körülménnyel együtt nemcsak a családok élete változott meg, hanem az iskolai feladataik is megsokasodtak.

A kialakult helyzet, a megnövekedett teher mindenkitől együttműködést, egymás segítését várja el, hogy sikeresen tudják befejezni a 2019/2020-as tanévet.

 

Mészárosné Kovács Ildikó

tagintézmény-vezető

 

 

 


 

Zenesiskola

 

A zeneiskola az elmúlt időszakban nagyot lépett előre a digitális eszközök területén. Ennek köszönhetően minden pedagógus rendelkezik saját webkamerás notebook-kal, ami megkönnyíti a jelenlegi munkánkat.

A zenepedagógusok több kommunikációs felületet is használnak, alkalmazkodnak a tanulók által használt népszerű programokhoz. Az oktatás lehetőség szerint élő videó közvetítéssel történik, de a tanuló által küldött hangfelvétel, videófelvétel, és annak írásos kiértékelése is jó megoldás. A tanárok az új gyakorlatokat sok esetben feljátszák videóra és továbbítják a növendékeknek, ez nagy segítségükre van az otthoni gyakorlásban. Azokon a tanszakokon - ahol lehetséges - minden tanulónk számára biztosítjuk az otthoni gyakorláshoz szükséges hangszert. A tanulóink nagyon készségesek és motiváltak, ami nagy segítség a jelenlegi helyzetben. Sokuknak a zene maradt az egyetlen délutáni elfoglaltság. 

Hegedűs Imre

tagintézmény-vezető

 

  1. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

 

 

A pedagógusoknak és a szülőknek a digitális tanrend bejelentésekor biztosan elállt egy pillanatra a lélegzete. De csak egy pillanatra, mivel mindnyájunknak két napja volt: az iskolának, hogy átálljunk az új rendszerre, a szülőnek, hogy megszervezze az otthoni tanulást.

 

 

A pedagógusok tudták, hogy az eddigi személyes kapcsolatra épülő gyakorlat ebben az új helyzetben nem alkalmazható. A tudásátadó és fejlesztő szerepből a tanulást támogató, motiváló irányító szerepbe kellett átbillenünk egyik napról a másikra. Újra kellett gondolnunk, mi az, ami az új feltételek között megvalósítható, mi kevéssé fontos, elhagyható. A legfontosabb az lett, hogy a kapcsolat létrejöjjön nemcsak a tanulókkal, hanem a szülőkkel is. Az életkori sajátosságok és az önállóság mértékén túl a családok napi életmenetét is végig kellett gondolnunk. Az otthon lévő szülő nem pedagógus, vannak egyéb feladatai is, és vannak olyanok, akik ezeket is a munkahelyen töltött 8 óra után végzik. Voltak és vannak nehézségek. Az online kapcsolattartásnak a feltételei nem minden családban állnak rendelkezésre, és egy telefon, bármilyen okos, több gyereknek mégis kevés, főleg ha az apánál vagy anyánál van napközben, mivel dolgozik. Ott, ahol sem internet, sem eszköz nincs, maradt a hagyományos papír alapú feladatkiadás, feladatleírás, amit el kellett juttatni. A feladatot otthon kell majd értelmezni, nem lehet kérdést feltenni, meg kell próbálni önállóan megoldani. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ne essünk túlzásokba, ne akarjunk megtanítani mindent, amit egyéb körülmények között az iskolában megtanítunk. Gondolkodjunk egészen másként, mint eddig, mind a módszereket, mind a feladatok mennyiségét, jellegét illetően. Már az első héten az Internet segítségével rendkívül gazdag segédanyag tárult fel a pedagógusok előtt, hiszen számos eddig fizetős szolgáltatás is segítő kezet nyújtott a módszertani ajánlásokon túl, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a közös munka. A pedagógusok összetartóan segítették egymást a korábban általuk készített anyagok közreadásával. Mindenki belevetette magát a válogatásba, saját anyagok készítésébe. A virtuális tanári szobában késő este is javában folyt a beszélgetés, takarodót kellett fújni. A feladatok eljutottak, a kapcsolatfelvétel megtörtént. Az első néhány nap leggyakrabban olvasott rövid üzenetei: Beléptem! Rákattintottam. Megkaptam. Kitöltöttem. Feltöltöttem. Elküldtem. Látod? Látja? Ja! Like! De nemcsak a tanulásban nyújtott támogatásunkra van szükség. Hasznos ismereteket is eljuttatunk a családokhoz, amelyek segítenek az életviteli szokások kialakításában, a nehézségek leküzdésében. Ebben pszichológus és szociális segítő is támogat minket. A diákoknak tetszik, hogy nem a feszes tanóra, szünet, tanóra ritmusában kell a feladataikat végezni. Szintén tetszenek nekik azok a feladatok, amelyeket együtt tudnak végezni a családdal. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ez most kényszerűség is, amit a családoknak és nekünk kell tartalmassá, hasznossá tenni. Úgy nevelni és oktatni, hogy személyesen nem találkozhatunk, de érezzék, hogy az iskola, bár digitálisan vagy papír alapon, de velük és értük van. Köszönjük a segítséget a munkánkhoz a szülőknek, a nevelőknek, az önkormányzatoknak, a szakszolgálatnak, a családsegítőnek! Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Ráczné Vetési Enikő

                                                                                                          intézményvezető

 

Az iskola alapítványai digitális tanrendbe bekapcsolódni nem tudó diákoknak szeretne segítséget nyújtani és az iskola honlapján is megjelenő felhívásban is kérik, hogy aki tud, segítsen. ”Szülők az Iskoláért” Alapítvány, Berettyóújfalu Rákóczi u.1., Adószám: 19127079-1-09, Corvinák Alapítvány Berettyóújfalu Puskin utca 42-44., Adószám: 18555701-1-09.

 

 

Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ezt a tanévet két nagy, jövőbe mutató innovációval kezdte meg. Az egyik az angol–magyar két tanítási nyelvű képzés, amelyben résztvevő diákok nyolcadik osztály végére angol nyelvvizsgát szereznek. A másik nagy innovációnk a digitális oktatás bevezetése volt.

Az iskolában a digitális tanítás az alsó és a felső évfolyamokon is megvalósult már szeptembertől, a felső tagozatban minden tantárgyat lefedve a humán és a reál területeken is.

A gyerekek a mi iskolánkban első évfolyamtól kezdve tanulják az informatikát. Az új programok megismerése a digitális fronton nekik nem jelentett kihívást. Büszkék vagyunk arra, hogy a környéken a mi iskolánk az egyetlen, amely magas szintű digitális képzéssel rendelkezik. A Diószegi Refi felkészülten állt az új feladat előtt. A március 16-án életbe lépő új munkarendet, a digitális oktatást még aznap el tudtuk indítani, hiszen egy egész tanév tapasztalata állt mögöttünk.

Digitális képzési rendszerünk az intézmény NAS szerverének használatával működik, ami már 2018 szeptembere óta pedagógusok rendelkezésére áll. Fontos kiemelnem, hogy iskolánkban öt informatikus/rendszergazda kolléga mindennapos aktív munkája a garancia arra, hogy digitális platformjaink kiváló minőségben és hatékonyan működjenek. A jelenlegi távoktatás keretében a digitális tananyagot pedagógusaink, tanulóink és szüleik nagyon egyszerű, felhasználóbarát módon, gyakorlatilag egy kattintással érik el.

Iskolánk hatalmas lépéselőnnyel fogott hozzá a távoktatáshoz, hiszen a távoktatásban használt lehetőségeket mi már ismertük, dolgoztunk velük. Pedagógusaink széles körben alkalmazzák a digitális anyagok tárházát, hiszen otthonosan mozognak benne. Ismerik a lehetőségeket, használták, használják őket. A gyerekek és szülők igényeit kiszolgálva, teljes körű oktatást tudunk biztosítani a legszélesebb körben is. Pedagógusaink módszertanokat kombinálva dolgoznak. Nem tankönyvi oldalszámokat adnak a gyerekek elé. Tantárgyak függvényében, teljes körű digitális módszertannal rendelkezünk.

Az iskolánkban már szeptembertől széles körben alkalmazott digitális oktatás keretében számos applikációval, online és offline megoldással dolgoztak tanulóink, tanáraink.

Előnyünk, hogy ezeket az applikációkat tanulóink ismerik, könnyen használják – hiszen míg tantermen belül tanítottunk – már akkor is a mindennapjaik része volt. Ezeken kívül pedagógusaink módszertanilag kiváló hanganyagokat, videókat készítenek a tanulók részére, hogy minél több segítséget adjuk az önálló otthoni tanuláshoz. Ezen applikációk és alkalmazások segítségével folyamatos a tananyagküldés, fogadás valamint a kommunikáció tanár-diák, tanár-szülő között. Változatos munkaformákat tudunk biztosítani, ami a jelen helyzetben különösen fontos.

A Digitális és Innovációs Munkaközösségünk frissen készült beszámolója alapján, megelégedéssel tölt el bennünket, hogy folyamatos pozitív visszajelzést kapunk a gyerekektől, szülőktől egyaránt.

Dr. László Vilmos Csongor

                                                                                                                                igazgató            

 

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap