Fontos, jelképes és jövőbe mutató döntések a februári képviselő-testületi ülésen

Elfogadott költségvetés, közbeszerzés kiírása inkubátorház építésére, csatlakozás a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsához. Többek között ezekről határoztak a képviselők.

A február 27-i képviselő-testületi ülésen elfogadták a város 2020-as évre vonatkozó költségvetését, melynek főösszege 5 milliárd 799 millió forint.

Az előterjesztés kiegészítésében Muraközi István elmondta, a 2020-as költségvetés biztonságot, gondoskodást, gyarapodást és fejlődét jelent az itt élők számára. A város intézményei és dolgozói számára a biztonságos működést és egzisztenciát szolgálja, a települési támogatások jóvoltából egyre többen részesülhetnek segítségben, az pedig, hogy 3,3 milliárd forint jut felhalmozási kiadásokra, a fejlődést jelenti Berettyóújfalunak. Utóbbi az ebben az évben pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztéseket, beruházásokat jelenti – mondta el a városvezető.  A rendelet tárgyalásakor elhangzott, előzetesen valamennyi intézmény-, és hivatalvezetővel megtörténtek az egyeztetések, és mindannyian támogatták a költségvetés elfogadását. Az ülésen is ezt kérték a képviselőktől. Berettyóújfalu 2020. évre vonatkozó költségvetési rendeletét egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el a tizenegy tagú képviselő-testület.

Inkubátorház építése kapcsán járult hozzá közbeszerzési eljárás indításához a testület. Nettó 122 millió forintból a József Attila utcán az iskola melletti üres területen épülhet fel a kezdő vállalkozásokat segítő ingatlan.

Két városközponti ingatlan eladásáról is határoztak a képviselők. A mozi melletti és a buszmegálló melletti Szent István téren található telkeket versenytárgyalás útján értékesíti a város. Korábban, 2016-ban már kijelölte értékesítésre az önkormányzat, de akkor, és azóta sem érkezett vételi szándék. A napirend kiegészítéséből kiderült ezúttal megkeresés érkezett vételi szándékkal az önkormányzathoz.

Egy jelképes támogatói határozat is született az ülésen. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egyetért a Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és támogatja azt. A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság vizsgálja az ügyet egy millió uniós állampolgár papír alapú, vagy online aláírására van szükség. Az előterjesztés úgy fogalmaz, a kezdeményezés sikeressége hosszútávon hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa őshonos nemzeti közösségei, köztük a határon túli, a székelyföldi, kalotaszegi, pártiumi és felvidéki magyarok is megőrizhessék kulturális identitásukat, mégpedig a saját szülőföldjükön.

Két új utcanévről is döntés született. A Bihar Termálliget mellett húzódó, a művelődési háztól a piac üzletsoráig tartó közterület a Fürdő utca nevet viseli a jövőben. Erre azért volt szükség, mert új ingatlan épültre kértek házszámot a területen. A Központi Címregiszter létrehozása már több éve zajlik az országban, és három adatbázis összefésülésével jár. A címrendezések folyamán Berettyóújfaluban is sok olyan ingatlan van, amely a földhivatalban a „felülvizsgálat alatt” jelzést kapta. Mint az ülésen elhangzott sajnos nagyon sok olyan cím van a városban, ahol szükség lesz a rendezésre és ezek egy része címváltozással is jár az ott élő lakosok számára. A Kádár vitéz utcai címrendezések során derült ki, hogy jelenleg ehhez az utcanévhez két helyrajzi szám tartozik úgy, hogy a páros oldal számozása egy vele párhuzamos utcán folytatódik. Ennek megoldása, hogy ez a szakasz a Harmat utca nevet kapja, így lehetővé válik a Kádár Vitéz utca szabályos házszám kiosztása. Az új lakcímkártya kiadása ingyenes lesz. Nagy István képviselő szerint más megoldást kellene találni, mert a lakcímváltás jogos elégedetlenséget válthat ki az itt élőkből. A napirend levételét is kérte, de ezt nem támogatták a képviselők. Elhangzott, minden szempontból megvizsgálták a lehetőségeket, és a szabályosság figyelembe vételével és szem előtt tartásával ez a megoldás a legjobb.  

Újabb „Zöld Pihenőpont” épül a városban. Ezúttal Nagy Istvánné képviselő adott be kérelmet, és a megvalósítás helyszínéül a Rákóczi utca és a Budai Nagy Antal utca találkozásánál lévő területet javasolta. A helyszínen új padok, hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, továbbá fákat, cserjéket is ültetnek.

Berettyóújfalu csatlakozik a megye 22 településének részvételével létrejövő Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz, melynek célja a térség gazdasági versenyképességének növelése, a fejlettebb régiókhoz való felzárkózás elősegítése. A tanács célkitűzése még az optimális munkaerő-piaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a szakképzett munkaerő elvándorlásának lassítása, megállítása révén a térség megtartó erejét növelése. Muraközi István elmondta, a megyeszékhelyre települő autóipari vállalkozások gazdaságélénkítő hatása túlmutat Debrecenen, ezért is fontos a régiós közös tervek meghatározása.

Arról is határozat született, hogy térítésmentesen, öt év határozott időtartamra (a közüzemi díjak megfizetése mellett) adja bérbe az önkormányzat a kórházi bölcsőde épületét a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére gyógypedagógiai óvoda kialakítása céljából.

Az ülésen szó volt arról is, hogy képviselő-testületi ülések ezentúl nem csak élőben követhetőek, hanem felvételről is elérhetőek a város honlapján.

 

 

 

Elfogadott költségvetés - a részletek

 

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani, 59 millió forinttal tervez a nehéz anyagi helyzetben lévő emberek megsegítésére. Ebben az évben jelentős változás a hulladékszállítási díj támogatására jogosultak körének bővülése, hiszen már a 70. életévüket betöltöttek számolhatnak ezzel a kedvezménnyel.

Az önkormányzat intézményeiben és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak is számolhatnak az illetmények esetében a garantált összegre történő emeléssel.

A településüzemeltetési kiadás 382 millió forint lesz 2020-ban. Helyi utak kátyúzására, valamint szilárd burkolatú utak karbantartására 20-20 millió, útalapos utak karbantartására 20 millió, belterületi utak emelt műszaki tartalmú felújítására 35 millió, járdafenntartásra 5 millió forint jut majd.

A belvízelvezéssel kapcsolatos munkák, illetve üzemeltetési költségek tekintetében 25 millió forint kiadással kalkulál a rendelet.

Közművelődési-, és sportfeladatokra nyújtható, a bizottságok hatáskörébe tartozó támogatások 18 millió forintra emelkednek.

A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 354,  a Közintézmények Szolgáltató Irodája 433, a Polgármesteri Hivatal 250 még a Berettyó Kulturális Központ 342 millió forintos költségvetéssel gazdálkodik.

A szociális feladatellátásra átadott összeg emelkedik 2020-ban, az önkormányzat által igényelt támogatást a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásán keresztül a Bihari Szociális Szolgáltató Központ részére juttatja el, ez 315 millió forint.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap