Gálaest a magyar kultúra ünnepén

Huszadik alkalommal ünnepelte Berettyóújfalu Nagyváraddal közösen a magyar kultúra napját. Ehhez a nem mindennapi kezdeményezéshez csatlakozott öt esztendeje Debrecen és Margitta is.

Egy nemzetben gondolkodás

 

A január 21-ei gálaesten Biró Rozália úgy fogalmazott, csak rajtunk áll, mennyire tudunk egy nemzetben gondolkodni. – Csak rajtunk áll, mennyire tudjuk a mindennapjainkban megbecsülni azt, amit nagyjaink ránk hagytak. És nem csupán nagyjaink, mert kultúránk nemcsak nagyjaink csillogásából, hihetetlen eredményeiből, ránk hagyott értékeiből áll, hanem azokból az apró gyöngyszemekből, amelyet valamennyien letettek a múltban nemzetünk asztalára. Ha méltók szeretnénk lenni hozzájuk, akkor kell, hogy legyen bátorságunk, felelősségtudatunk, elkötelezettségünk a mában – mondta. A Bihar megyei parlamenti képviselő azzal folytatta, hisz abban, egyikünk sem kevés ahhoz, hogy felvállalja azt a feladatot, amit a gondviselés rábízott. – Hogy ott, ahol született, ahol helyt kell állnia, tegyen azért, hogy gyarapodjon magyar kultúránk. Egyikőnk sem kevés ehhez, hiszen nemcsak a nagy tettek, alkotások, gondolatok azok, amik a kultúrát alkotják. A mindennapi helytállásunk, tenni akarásunk is, ami lehet, hogy keveset bár, de ír abba a könyvbe, amibe nemzetünk kultúrája íródik és remélhetőleg sok-sok ezer éven keresztül íródni fog még.

 

Felbecsülhetetlen értékek

 

Demian Zsolt gondolatait azzal kezdte, nekünk, magyaroknak évezredes gyökereink, hagyományaink, nemzeti tudatunk, szellemi és tárgyi értékeink vannak. Az RMDSZ Margitta körzeti szervezetének elnöke szerint kultúránk az évszázadok során rendkívül színes és változatos lett. – Büszkén mondhatjuk, kultúránk bármelyik szeletét ha feltárjuk, megszámlálhatatlan és megunhatatlan. Lehet az zene, tánc, irodalom, művészet, építészet, történelem és még sorolhatnám. Nem szabad egy pillanatra sem feladnunk több mint ezer éves kultúránkat, hisz ennek megélése a garancia arra, hogy fennmaradunk – tette hozzá. Demian Zsolt úgy véli, kultúránk több fronton is veszélyeztetve van az anyaország határain belül és kívül egyaránt, ezért van még dolog bőven, amin dolgoznunk kell. Köszöntőjét azzal zárta, legyünk büszkék kulturális értékeinkre, hagyományainkra, hisz felbecsülhetetlen értékekről van szó.

 

Visszatekintés és helyzetelemzés

 

Muraközi István elsőként a 2020-as év kerek évfordulóiról tett említést. – Száz évvel ezelőtt Európa hatalmasai úgy döntöttek, hogy mi, akik évezredes hagyományok szerint egy nemzethez, egy országhoz tartoztunk, és ugyanabban a vármegyében éltünk, egyik napról a másikra egy új országhatár két különböző oldalán találjuk magunkat. Sok nehézség, lemondás és veszteség után azonban három évtizeddel ezelőtt megdőltek a kelet-európai elnyomó rendszerek. Mi is újra egymásra találhattunk a határ két oldalán. Berettyóújfalu és Margitta, a két Berettyó-parti város között tizenöt éve köttetett meg a hivatalos testvérvárosi kapcsolat. Városaink, közösségeink – egyenként és együttesen is – komoly lépéseket tettek a megmaradásért, a gyarapodásért. A Magyar Országgyűlés határozatba foglalta, hogy 2020 legyen a nemzeti összetartozás éve. Mi itt, Berettyóújfaluban is meghirdettük a magunk emlékévét. Emlékezve és emlékeztetve a trianoni döntésre, annak következményeire, példaként magunk elé állítva azokat a helyi elöljárókat, polgárokat, akik az összetartozás és a fennmaradás ügyéért igen sokat tettek. A nagyváradi Erdélyi Gábor Berettyóújfalu életének meghatározó alakítója lett. Formálója és megalapozója volt mindannak, amit a magyar kultúra napjának előestéjén városunkban ünnepelhetünk. Az ő élete pedig jól szimbolizálja a teljes 20. századunkat – mondta városunk polgármestere, aki szerint egy-egy évforduló mindig jó alkalom a visszatekintésre és a helyzetelemzésre. – Megállapítani mindig ugyanazt tudjuk: a közösség kovászai és útmutató személyiségei minden nehéz időben fenntartották a maradandó értéket, örökséget, egyúttal felelősséget hagyva hátra. Vélt vagy valós sérelmeink hangoztatása helyett kövessük az ő példájukat.

 

Átadták az Erdélyi Gábor-díjat

 

A magyar kultúra napja alkalmából Berettyóújfalu Képviselő-testülete háromévente ítéli oda az Erdélyi Gábor-díjat. A kitüntetés annak a személynek adományozható, aki tevékenységével a város kulturális életét gazdagította, vagy a közművelődés területén szolgálta, szolgálja az itt élőket. Az elismerést ebben az évben Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője vehette át.

A gálaesten nyitották meg hivatalosan a Trianon- és az Erdélyi Gábor-emlékévet. Az egykori pedagógus 100 évvel ezelőtt született. Az est kulturális műsorszámait az ő munkájának adózva állították össze. Színpadra lépett az Ifjúsági Fúvószenekar, Tóth Gyula, Erdélyi Gábor egykori tanítványa, a Debreceni Egyetem Monteverdi Énekkara, valamint Kokas Károly és Kokas Erzsébet, akik Tiszapéterfalváról érkeztek.

 

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap