Az államalapításra emlékeztek

A hagyományokhoz híven ebben az évben is istentisztelettel vette kezdetét az augusztus 20-ai programok sora Berettyóújfaluban.

A római katolikus templomban Rákóczi Jenő tartott misét. – István király életében egyetlen egy dolog volt, amire figyelt szüntelen: ez maga az Isten. S a Teremtőre való tekintetének köszönhetően tudta nemzetét megőrizni, átkísérni őket a megpróbáltatásokon, vezetni egész népét a történelem folyamán. Mert Isten az örök, ő az, aki biztos alap, aki által valóban mindig megmaradhat az ember. Szent István törekedett arra, hogy mindig a bölcsesség forrására, a Mindenhatóra tekintsen, az ő útmutatását követve cselekedjen, alkosson törvényt, építsen országot, s mentse meg nemzetét – mondta a plébános.

A szentmisét követően Ötvös Nagy Ferenc Magyar Művészetért díjas ötvös-iparművész – szeptember 20-ig látogatható – kiállítása nyílt meg a művelődési ház Bihar Vármegye Képgalériájában. Muraközi István köszöntőjében I. István kapcsán kiemelte: élete, munkássága és intelmei lényegében az országépítés programját jelentik, melyet nekünk, késői utódoknak is követnünk kell. A polgármester arról is szólt, fontos, hogy a szeretet és a kölcsönös tisztelet közösségében éljük meg mindennapjainkat.

A tárlatot megnyitó Kolozsvári István, az iparművész egykori egyetemi csoporttársa úgy fogalmazott: Ötvös Nagy Ferenc a maga területén olyan ritkaság, aki tud, és amit tud, azt tanítja is. – Pályafutása igen fordulatos, életműve rendkívül gazdag. Mély, elméleti felkészültsége mellett a gyakorlatiasság eleven mintaképe. Olyan ötvöstárgyakat készít, melyeken döntő fontosságú a zománc, mint anyag. Újraélesztette az erdélyi sodronyzománcot, majd – életműve második jelentős korszakában – jour (áttört) zománccal dolgozott. Munkásságával mára európai hírnevet és rangot szerzett a magyarországi ötvöszománcozásnak – tette hozzá a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke.

A Jászkiséren született Ötvös Nagy Ferenc kiállításán ötvösmunkái mellett néhány festménye, valamint unokája, Pongó Róbert Milán alkotásai tekinthetőek meg. – A tárlaton a kezdetektől kezdve napjainkig láthatóak művek. Az életpályám egy meghatározó válogatása van itt jelen, rajzokon keresztül azt is megmutatom, hogyan született meg egy-egy munkám. Az ötletek, inspirációk százával jönnek, csak az ember éveken át hordozza a fejében. Állandóan húzogatom ezeket a „fiókokat”, és ha megérik a benne lévő gondolat, akkor ahhoz hozzáfogok, így születnek az alkotások. Mindegyiknek van tartalma, mondanivalója, közölni akarok velük valamit. Csak úgy céltalanul nincs értelme műveket létrehozni. Ezek a tárgyak hosszú örlődés, fejben hordozás után tökéletesednek, a kivitelezés pedig már rutinfeladat – tudtuk meg Ötvös Nagy Ferenctől, akinek több – az ötvös- és zománcművészethez kötődő – könyve jelent már meg. A kiállításon többek között úrvacsora poharak, monstranciák, táblaképek, profán- és szakrális tárgyak láthatóak.

A megnyitót követően ezúttal is kenyérszentelés következett, az ünnepi alkalmat a Bajnóca Népdalkör előadása zárta.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap