Lezárult az alapellátás-fejlesztési modellprogram

Négy kistérség 40.000 lakosa számára 2013 szeptembere óta – az egészségügyi alapellátás-fejlesztési modellprogram keretében – elérhetővé vált egy új alapokra épülő ellátási rendszer, mely nemcsak a betegellátásról, hanem megelőzésről, egészségnevelésről és korszerű, egyénre szabott beteggondozásról is szól.

Az ezt lehetővé tevő, Svájci Hozzájárulással megvalósuló program egyik régiója a Berettyóújfalui Praxisközösség, mely 2014-ben kezdte meg a munkát. Az április 10-én megtartott záró rendezvényen a projektvezetők, a praxisközösségben dolgozók mellett a nagykövet vezetésével egy svájci küldöttség is részt vett, élükön Peter Burkhard nagykövettel. A vendégeket elsőként köszöntő Dr. Cséki János a több éve tartó programról szólva az egyik legfontosabbak között említette, a betegellátás kiegészül egészségi szolgáltatásokkal és ezáltal a prevención lehet a hangsúly. Ez innováció az alapellátásban, mert rendszerszinten az egészségben tartás volt a fókuszban, és a háziorvos mellé újabb szakembereket – gyógytornászt, pszichológust, dietetikust, népegészségügyi koordinátort – tudtak bevonni. Úgy vélte, a modellprogram kiváló lehetőséget biztosít az ellátórendszer működőképességének javítására. A statisztikai feldolgozás szerint hasznos eredményeket tudtak elérni, de ezek egyrésze csak később lesz látható – mondta a praxisközösségi koordinátor. Ezért is fontos – tette hozzá - hogy ez a projekt folytatódni tud, és ebben az évben továbbra is elérhetőek lesznek a praxisközösségi szolgáltatások, melyekre nagy igény van. Ahhoz, hogy hosszabb távon javulást lehessen elérni a lakosok egészségi állapotában fontos, a megelőzés, a szűrésekre való motiváció.

A hároméves modellprogram észak- és kelet-magyarországi mikrorégiókban, Berettyóújfalu, Borsodnádasd, Heves és Jászapáti térségében indult. A 14 település 24 háziorvosi praxisát érintő program  népegészségügyi szempontból is adott képet az adott régiókban élők egészségi állapotáról is. A helyi praxisközösség 13 ezer fővel a legnagyobb volt a programban. A szakember sikerként számolt be arról, hogy 80 % feletti volt a vizsgálatokon átesettek száma, mely kiemelkedőnek számít.

A rendezvényen Szabóné Gombkötő Éva népegészségügyi koordinátor a szakmai programot mutatta be. Ezen szolgáltatásokat meg is lehetett tekinteni a helyszínen. Beszédében kiemelte a közösségi programokat is. Jelezte, a program 3 éve alatt proaktív együttműködést alakítottak ki a helyi önkormányzatokkal, helyi civil szervezetekkel, iskolákkal, intézményekkel. Az egészségtudatos közösségek kialakítását, a helyi és jelentős részben hátrányos helyzetű lakosság bevonását célzó praxisközösségi tevékenységről szólva a projekt vezetője az egészségtudatosság mellett a program közösségformáló erejét emelte ki. Dr. Margitai Barnabás azt mondta, a gyógyító munkán túlmenően fontos, hogy egészségben is tudják tartani az embereket. Ebben egy helyes gyakorlatot tudott mutatni az a program.

A berettyóújfalui önkormányzat részéről jó döntésnek értékelte Muraközi István, hogy a program rendelkezésére bocsátotta a Fényes Ház egyik épületrészét. A polgármester úgy fogalmazott, az itt élők életminőségének javulásához is fontosak azok az eredmények, melyeket elért a program. Végül köszönetét fejezte ki a projekt finanszírozójának és az abban dolgozóknak.

A komádi Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde műsora után lehetőség nyílt betekinteni a praxisközösségi tevékenységekbe is.

A rendezvényen elhangzott, a fejlesztési modellprogram ugyan hivatalosan lezárult, de egyben kezdetét vette a projekt fenntartási időszaka, melynek keretében a praxisközösségek illetve a többletszolgáltatásokat nyújtó szakemberek további működését immár a magyar költségvetés finanszírozza az év végéig. Ezt követően az EFOP pályázatok keretében tervezik a modell országos kiterjesztését.

 

 

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap