Képviselő-testületi ülés szeptember 3-án

Új tag a Humánpolitikai Bizottságban, döntések közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. Üléseztek a képviselők szeptember 3-án.

Szepesi Katalin lemondását követően előterjesztésében Gál László Csaba megválasztását javasolta a polgármester a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő tagjának. Vitányi Ferenc hozzászólásában ellenzéki képviselőként hiányolta, hogy a jelöléskor nem kérték ki a véleményét, ezügyben egyeztetés nem történt. A testület végül tíz igen szavazattal elfogadta a jelölést, egy képviselő nem vett részt a szavazásban. Az ülésen az új tag eskütétele is megtörtént.

Egy 2003-ban elfogadott rendelet szabályozta eddig a közterületek elnevezését és a házszám-megállapítások rendjét a városban. Ezen a területet azóta nagyon sok változás történt, 2014-ben pedig létrejött a központi címregiszter, és sok szabályt már kormányrendeleti szinten határoznak meg. Ezek okán volt szükség egy új rendelet megalkotására.

Az önkormányzatok rendkívüli támogatására ad lehetőséget a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által közösen kiírt pályázat, melyre évente összesen két alkalommal pályázhat a város. Az ülésen elhangzott, az első körben Berettyóújfalu 15 millió forintot nyert.

A ,,Bölcsődei férőhely bővítés Berettyóújfaluban” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról született döntés. A törvényi előírásnak megfelelően az építésre vonatkozóan öt vállalkozó részére kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás. Ezt a jelenlévő 11 képviselő közül 9 támogatta. Nem fogadták el viszont Vitányi Ferenc módosító indítványát, melyben még két cég részére kérte az ajánlattételi felhívás megküldését.

Lezárult a közbeszerzési eljárás az „Inkubátorház fejlesztése Berettyóújfaluban” tárgyú pályázat esetében. Az előterjesztés szerint az ajánlatok értékelését követően az Egberstone Kft. ajánlata a legelőnyösebb, viszont az ő ajánlata is több, nettó 29 millió forinttal. A polgármester az ülésen elmondta a támogató felé már benyújtásra került a többletforrási igény, de a pályázat célja, a kezdő, vagy induló vállalkozásokat helyben segítő projekt hatása miatt, ha szükséges, akkor az összeget a jövő évi költségvetésből fedezik. A képviselők végül névszerinti szavazáson valamennyien támogatták az előterjesztés szerinti eredmény megállapítását.

Az ülés végén Szántai László tett fel kérdést a városban zajló szélessávú internet hálózat bővítésével járó munkálatokról, a helyreállításról és határidőről. Az ülésen elhangzott figyelemmel kísérik a kivitelezést, és várhatóan november végére fognak elkészülni a szolgáltatók. Zákány Zsolt egy évről-évre visszatérő problémáról beszélt: a Táncsics téren lévő szennyvíz átemelő – a környéken élőket zavaró – szaghatásáról. Az ülésen elhangzott, fontos a biofilterek rendszeres karbantartása, illetve cseréje, de a több évtizede kialakított vákuumos szennyvízelvezetési rendszerrel kapcsolatban folyamatosak a visszatérő problémák és nagyon magas az üzemeltetési költsége.

 

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap