Döntések a decemberi képviselő-testületi ülésen

Ingatlan vásárlás és eladás, elfogadott településképi arculati kézikönyv, tűzifa támogatás a rászorulóknak és megemelt keretösszeg a Bursa Hungarica pályázaton. Többek között ezekről döntöttek az év utolsó képviselő-testületi ülésén.

A képviselők elsőként a Berettyóújfalu, Akácos u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról tárgyaltak. Az előterjesztés szerint egy adásvétel köttetett – két és félmillió forintos vételárral – azonban az épület az önkormányzat saját tulajdonú telkén áll, ezért a vonatkozó törvény szerint elővásárlási jog illeti meg. A vételi ajánlatot viszont nem közölték az önkormányzattal, melyet a határozati javaslat szerint érvényesíteni kíván. Az ülésen részt vett az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd is. Dr. Nagy Attila hozzászólásában elismerve a hibát és vállalva a felelősséget arra hívta fel a figyelmet, hogy az ingatlant terhelő tartozásokat a vevő fizette ki, ezáltal lett hasznosításra alkalmas az épület. Nagy Attila hozzátette, hogy politikai indíttatást is lát az ügyben. Ezt Muraközi István polgármester határozottan visszautasította. Szántai László hozzászólva a vitához a vétellel megtörténő beruházás gazdasági megtérülését kérdőjelezte meg. Hozzátéve, hogy természetesen nem csak ilyen szemszögből kell vizsgálni az ügyet. Azt is elmondta, hogy precedens értékű is legyen a mostani döntés, minden hasonló ingatlan esetében is. Hagymási Gyula meglátása szerint az elővételi jog érvényesítéséről szóló határozat azzal együtt, hogy a jóhiszemű vevő a későbbiekben bérlőként maradhat az ingatlanban, megfelelő megoldást jelent a helyzet rendezésére. A képviselő szerint ez az érintett család szemszögéből nézve is jó megoldás – azzal az érintettek is egyetértettek – hiszen nem kerülnek méltánytalan helyzetbe. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen vásárlásra nem lehet gazdasági szemüvegen keresztül tekinteni, hiszen egy szociális bérlakás megvásárlása nem is egy gazdasági befektetés. Ennek az ingatlannak a megvásárlása nem üzleti kérdés – mondta Muraközi István. Úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag szociális bérlakásként használják a jövőben az ingatlant. A telek és a felépítmény egy tulajdonba kerülése után pedig – mint minden ilyen esetben – öt évet követően lehetőség van a benne lakóknak akár elővásárlási joggal élni. Négy tartózkodás mellett hét igen szavazattal mindkét határozati javaslatot végül támogatták a jelenlévők. Több fórum és egyeztetés előzte meg a most a testület előtt lévő Településképi Arculati Kézikönyv elfogadását. A helyi építészeti és természeti értéket bemutató szemléletformáló dokumentumba több észrevétel és javaslat is bekerült – mondta a napirend kapcsán Krisztik János városi főépítész. A polgármester megköszönte mindazok munkáját, akik közreműködtek a több mint 86 oldalas dokumentum elkészítésében, kiemelve az elvégzett munka minőségét és értékét is. A Településképi Arculati Kézikönyv nyújtotta a szakmai alapot az ugyancsak az ülésen elfogadott településkép védelméről szóló rendelethez is. Arról is döntöttek – egy rendeletmódosítás kapcsán – hogy természetbeni juttatásként 150 család kaphat 2 mázsa tűzifát. Ezt – mint elhangzott – az tette lehetővé, hogy a város kedvező áron tudott vásárolni nagy mennyiségű tüzelőt. Igényelni a települési támogatások esetében megszokott módon a polgármesteri hivatalban lehet.

Elfogadták az önkormányzat 2018. évi I. félévi munkatervét is az ülésen. A Széchenyi utca melletti ipari parkban egy önkormányzati területre érkezett vételi szándék. A területet jelenleg is bérlő vállalkozás egy már megnyert pályázati forrásból fémmegmunkálási üzemet létesítene. A képviselők határoztak az ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről, azzal a kikötéssel, hogy a vevő azon munkahelyteremtő tevékenységet végez, esetleges továbbértékesítés esetén az önkormányzatot elővételi jog illeti meg az eredeti vételáron.

A beérkezett pályázatok figyelembe vételével arról is határoztak a jelenlévők, hogy 6 millió forintra emelik a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretét.

Az ülés végén egy lakossági jelzés is elhangzott, mely szerint a közvilágítás ezekben a napokban később kapcsol be, így sötétek az utcák.

 

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap